Voordat u de myPOS betaalterminal of andere diensten kunt gebruiken moet u een cliëntenonderzoek (o.a. een identificatie- en verificatieproces) doorlopen. Dit is een wettelijke verplichting waar alle betaalinstellingen en banken in Europa aan moeten voldoen.

Veel klanten hebben hier vragen en soms zelfs ergernis over. Daarom leggen we op deze pagina uit waarom dit proces nodig is en hoe we zorgen dat dit identificatieproces veilig en zo klantvriendelijk mogelijk verloopt. Deze identificatie is een stap van het myPOS activeerproces.

Financieel toezicht

Het betalingsverkeer is streng gereguleerd, onder andere in Nederlandde Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële markten (AFM) en in België door de Nationale Bank van België (NBB) en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Dit is noodzakelijk om te zorgen dat financiële producten veilig en betrouwbaar zijn. 

Belangrijk bij dit toezicht is of de financiële dienstverleners voldoen aan de wetten en richtlijnen tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarom hebben financiële dienstverleners een cliëntenonderzoek (in het Engels is dat Customer Due Diligence). Een ander begrip is ken-uw-klant (KYC) proces. Financiële instellingen zijn verplicht om formeel actief vast te stellen met welke partij ze zaken doen. Ook zijn ze verplicht om deze gegevens periodiek te actualiseren.

Waarom moet ik me identificeren?

Omdat deze wettelijke verplichting geldt voor alle betaalinstellingen zoals myPOS maar ook WorldLine, CCV, Mollie, Buckaroo en ‘bekende banken’ zoals ING, KBC, Belfius, ABN AMRO of de Rabobank. Zonder identificatie van uw gegevens is het niet mogelijk om een bankrekening te openen of een betaaldienst af te nemen voor uw website of winkel.

Bovendien zorgen deze regels niet alleen voor een betrouwbare financiële dienstverlening, ook kan overtreding van de regels leiden tot zeer hoge boetes. Zo kreeg ING in 2018 een boete van 775 miljoen euro voor het overtreden van deze wetgeving. Meer leest u op de website van het openbaar ministerie. U begrijpt dus dat myPOS uiterst zorgvuldig omgaat met het ken-uw-klant proces.

Welke gegevens wil myPOS controleren?

Wanneer u gebruik wilt maken van onze dienstverlening controleert myPOS net als andere financiële instellingen na uw aanvraag de volgende gegevens;

1. De echtheid van uw e-mailadres, telefoonnummer en postadres

2. De identiteit van de uiteindelijke belanghebbende (UBO) van het bedrijf of de instelling die het myPOS account gaat beheren. Informatie over wat een UBO is kunt u bij de AFM (NL) of bij de Federale Dienst Financiën (BE).

 3. De echtheidskenmerken van het paspoort of de identiteitskaart waarmee u zichzelf identificeert.

Deze controle zorgt ervoor dat wij zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent en handelt in de naam van het bedrijf uit de aanvraag. myPOS heeft ervoor gekozen om deze gegevens te controleren via een videogesprek. Hieronder meer informatie over het videogesprek.

Waarom moet ik mijzelf identificeren in een videogesprek?

myPOS kiest ervoor om bovenstaande gegevens te controleren middels een videogesprek. Ondanks dat sommige ondernemers een videogesprek als ongewoon ervaren heeft deze manier van identificatie meerdere voordelen;

Snel - Met een videochat is uw identiteit vaak in enkele minuten gecontroleerd. Bij een papieren procedure via mail of website moet u vaak enkele uren of dagen geduld hebben.

Probleemloos - Een videochat voorkomt misverstanden. Heeft u wel eens meegemaakt dat u een SMS bevestigingscode niet ontving? Of dat uw identiteitsbewijs niet goed leesbaar was? Met een videochat voorkomen wij deze problemen of verhelpen we ze terplekke voor een snelle afhandeling.

Toegankelijk - Om uw identiteit vast te stellen moeten wij een gezicht hebben naast uw identiteitsbewijs. Wij moeten immers vaststellen of de foto op uw identiteitsbewijs overeenkomt. Een videoverificatie is een praktische manier om dit te doen. Immers hoeft u dan niet langs een kantoor zoals bij een bank.

Een videoverificatie is daarmee een goed compromis tussen onze wettelijke verplichtingen enerzijds en anderzijds de mogelijkheid voor u als klant om vanuit het comfort van uw eigen huis of kantoor uw identiteit aan te tonen. Hieronder leest u meer over het precieze proces.

Hoe verloopt een video identificatie?

Maak een gratis myPOS account aan

Start de myPOS app voor een videoverificatiegesprek

Houd uw ID bij de hand tijdens het gesprek

Stuur de benodigde aanvullende documenten naar ons toe

We hebben ook een handig stappenplan gemaakt om uw myPOS-account aan te maken, de verificatie te doorlopen en de pinautomaat te activeren.

Veel gestelde vragen

Ik wil geen video verificatie doen

Wij begrijpen dat sommige ondernemers een videogesprek als onprettig ervaren. Echter het verifiëren van uw identiteit is een wettelijke noodzaak voor veilig betalingsverkeer. Wij hebben moeite gedaan om dit proces zo eenvoudig en prettig mogelijk te laten verlopen maar kunnen op dit gebied geen uitzonderingen maken. Wanneer u niet wilt meewerken aan een video verificatie kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten en producten van myPOS.

Ik ben bezorgd over mijn gegevens en privacy

Als betaalinstelling moet myPOS aan nog veel meer en strengere regels voldoen dan het gemiddelde bedrijf. Daarmee kunt u ervanuit gaan dat zowel de myPOS automaten als het myPOS account voldoen aan de strengste en meest recente beveiligingsnormen en certificaten.

Uiteraard verloopt het videogesprek geheel versleuteld en worden alleen gegevens noodzakelijk voor de wettelijke identificatieplicht wederom versleuteld opgeslagen. Wanneer u vragen of twijfels heeft over dit onderwerp kunt u gerust contact opnemen, wij staan u graag te woord met meer informatie.