Home » Activeren overzicht rechtsvormen

Activeren overzicht rechtsvormen

VERIFICATIE

*** LET OP: Deze informatie is alleen van toepassing indien u de betaalterminal vóór 1 october 2017 heeft geactiveerd. ***

Met de myPOS betaalterminal, het myPOS account en de myPOS creditcard worden geldstromen gegenereerd. Deze dienstverlening staat onder toezicht van verschillende organisaties en toezichthouders. myPOS heeft geen andere of strengere regels dan bedrijven zoals CCV, EMS, PaySquare, Mollie, Buckaroo, MultiSafePay, ING, KNAB, ABN AMRO of Rabobank. Deze verificatieregels gelden voor alle financiële bedrijven die in SEPA landen actief zijn. myPOS dient de uiteindelijk belanghebben (de UBO's) van een bedrijf te bepalen en een tweede bron naast de KVK te gebruiken. In de verificatiehandleiding kunt u de detailinformatie downloaden. 

Ken uw klant (KYC)

Volgens de wet mag myPOS alleen zaken doen met organisaties waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd. Deze processen zijn vastgelegd in 'ken uw klant' procedures. Begrippen zoals Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) maken hiervan onderdeel uit. myPOS is dan ook verplicht de gegevens van de vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van organisaties correct vast te leggen. Ook moet myPOS deze gegevens periodiek actualiseren. Dit is in Nederland bijvoorbeeld vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het ken-uw-klant proces van myPOS is niet anders dan die van andere betaalinstellingen of banken. Zo heeft de ABN AMRO bank haar ken-je-klant verklaring online staan en de ING haar beleid uiteengezet

Uiteindelijk belanghebbende (UBO)

myPOS dient de uiteindelijk belanghebbende(n) van het bedrijf vast te stellen. De uiteindelijk belanghebbende (UBO) is de natuurlijke persoon (d.w.z. iemand van vlees en bloed) die:

 • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon

Identiteitsbewijzen

myPOS accepteert een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort als identiteitsbewijs. Gelieve niets door te halen of te maskeren op de identiteitsbewijzen. Bepaalde organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en een financiële instelling. Zij kunnen anders hun verplichtingen niet nakomen. Meer informatie hierover kunt u bij de rijksoverheid nalezen.

Het BSN-nummer is nodig om aan rapportageverplichtingen richting diverse organisaties te voldoen (zoals de belastingdienst).

Adresverificatie

myPOS dient een tweede bron te gebruiken bij de verificatie van een organisatie. De eerste bron is in de regel de Kamer van Koophandel. Als tweede bron wordt bij voorkeur een bank gebruikt. Daarom vraagt myPOS om een kopie van een bankafschrift aan te leveren waarop uw bedrijfsnaam en vestigingsadres vermeld staan. Saldi en bedragen kunt u doorhalen. Een alternatief kan een rekening van een mobiele telefonieprovider, een gemeentelijke instelling, overheidsinstelling of een energierekening zijn.

Andere financiële instellingen

We krijgen regelmatig de opmerking dat myPOS heel veel informatie vraagt. En dat bij andere ondernemingen zoals PaySquare, EMS, Mollie of Buckaroo veel minder documenten aangeleverd moeten worden. De regels voor het ken-uw-klant-proces zijn voor alle financiële ondernemingen in Europa hetzelfde. Daar kan en mag niemand van afwijken. myPOS bepaalt alleen de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) en verifieert een bedrijf via twee bronnen. Veel financiële instellingen hebben overigens aanvullende regels vanuit risicomanagement of een bepaald bedrijfsbeleid. Deze heeft myPOS niet.

Een voorbeeld is bijvoorbeeld de creditcard-acquirer PaySquare uit Utrecht waar u van alle belanghebbenden dient aan te geven of zij nog elders een loonbetrekking hebben, u uitvoerig de verkochte producten dient te beschrijven, al uw veiligheidsmaatregelen dient te beschrijven en uw jaarcijfers van de afgelopen twee jaar dient aan te leveren. Al deze zaken vragen we bij myPOS dus niet, wij bepalen alleen de belanghebbenden en verifiëren uw onderneming via twee bronnen.

RECHTSVORMEN

Eenmanszaak

 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Wordt het account niet door de eigenaar van de eenmanszaak beheerd, dan hebben wij van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een machtiging dat deze persoon het myPOS account namens de eenmanszaak mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Vennootschap onder firma (VOF)

 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle vennoten een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
 • Zijn de vennoten beperkt bevoegd dan is een volmacht nodig. Deze stellen wij graag voor u op. 
 • Wordt de rekening en terminal niet door de vennoten van de VOF beheerd, dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat die persoon het myPOS account namens de VOF mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

TAXI Vennootschap onder firma (VOF)

Wilt u als taxi-chauffeur het account en de terminal alleen voor uzelf gebruiken en niet namens de VOF? Vult u dan bij het aanmaken van uw account alleen uw persoonlijke gegevens in. De volgende documenten hebben we dan van u nodig:
 • Een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
 • Uw chauffeurspas.
 • Een kopie van uw bankafschrift, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres staan vermeld, niet ouder dan drie maanden.
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via activeer@heightsmypos.com of telefoon 013-7820990 (maandag t/m vrijdag, 9:00 tot 17:00 uur).

Commanditaire vennootschap (CV)

 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle beherende vennoten een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
 • Wordt de rekening en terminal niet door de beherende vennoten van de VOF beheerd dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat deze persoon namens de CV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Maatschap

 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Afhankelijk van de bevoegdheid zoals die in het KVK register vermeld staat en wat er in een eventueel maatschapscontract worden geregeld: 
  • Van de maat (of maten) een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Van de maat (of maten) een document van de telefoonprovider, energiemaatschappij, belastingdienst of andere instantie waarop de naam en het woonadres staan vermeld.
 • Wordt de rekening en terminal niet door de maat of maten van de maatschap beheerd, dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat deze persoon namens de maatschap het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Besloten vennootschap (BV)

Een aandeelhouder met 100% van de aandelen
 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres staan vermeld, niet ouder dan drie maanden. Van de directeur en aandeelhouder hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
 • Wordt de rekening en terminal niet door de directeur of aandeelhouder van de vennootschap beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat deze persoon namens de BV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
Meerdere aandeelhouders:
 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Een document waaruit blijkt wie de aandeelhouders zijn en wat hun aandelenbelangen zijn.
 • Van de directeur(en) en aandeelhouders (met een belang van meer dan 25%) hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
 • Wordt de rekening en terminal niet door de directeur(en) of aandeelhouders beheerd? Dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat die persoon namens de BV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Naamloze vennootschap (nv)

 • Een KVK uittreksel.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van de (financieel) directeur hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
 • Wordt de rekening en terminal door iemand beheerd die niet in het KVK uittreksel staat, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij, belastingdienst of andere instantie waarop de naam en het adres staan vermeld.
  • Een volmacht dat die persoon namens de NV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Vereniging

 • Een KVK uittreksel.
 • Van alle bestuursleden die in de KVK staan een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Wordt de rekening en terminal niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegd bestuurslid beheerd, dan hebben we een volmacht nodig. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
 • Wordt de rekening en terminal van de vereniging door een niet-bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat die persoon namens de vereniging het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 • Een KVK uittreksel.
 • Van het bestuur hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Wordt het myPOS account niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegde bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een volmacht dat deze persoon het myPOS account mag beheren. Deze volmacht stellen wij graag voor u op.

Stichting

 • Een KVK uittreksel.
 • Van alle bestuursleden hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
 • Een kopie van uw bankafschrift waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres (geen postbus) vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw telefoonprovider, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
  • Wordt de rekening en terminal niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegd bestuurslid beheerd, dan hebben we een volmacht nodig. Deze volmacht stellen wij graag voor u op.
  • Wordt de rekening en terminal van de vereniging door een niet-bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort (voor- en achterkant van ID of rijbewijs).
  • Een volmacht dat die persoon namens de vereniging het myPOS account mag beheren. Deze volmacht stellen wij graag voor u op.

Vragen

Wilt u meer weten hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op 013-7820990 op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00.

bel 013-7820990

Beste mobiele contactloze betaalterminal

Geen contracten, geen abonnementen, betaal alleen bij gebruik

Directe uitbetaling

Alle betaalkaarten: Maestro, Bancontact, VPAY, MasterCard, Visa, JCB, UnionPay

Design by Crivex | © 2017 Heights Payments Terminals B.V. – Geautoriseerde importeur en distributeur van de myPOS producten van myPOS Europe Ltd.

Het myPOS-pakket en het online betaalplatform worden gepromoot en beheerd door myPOS Europe Ltd in Londen. De betaaldiensten en betaalrekeningen voor elektronisch geld voor EEA-landen worden geleverd door gelicenseerde banken, betaalinstellingen en elektronisch geldinstellingen.

myPOS package and platform are promoted and operated by myPOS Europe Ltd, London, UK. The payment services and accounts for e-money for EEA countries are provided by designated licensed banks or e-money institutions.