VERIFICATIE

Met de myPOS betaalterminal, het myPOS account en de myPOS creditcard worden geldstromen gegenereerd. Deze dienstverlening staat onder toezicht van verschillende organisaties en toezichthouders. myPOS heeft geen andere of strengere regels dan bedrijven zoals CCV, EMS, PaySquare, Mollie, Buckaroo, MultiSafePay, ING, KNAB, ABN AMRO of Rabobank. Deze verificatieregels gelden voor alle financiële bedrijven die in SEPA landen actief zijn. myPOS dient de uiteindelijk belanghebben (de UBO's) van een bedrijf te bepalen aan de hand van de KVK/KBO en deze te verifiëren. Dit verifiëren wordt gedaan middels een videogesprek en de beoordeling van aangeleverde documenten.

Ken uw klant (KYC)

Volgens de wet mag myPOS alleen zaken doen met organisaties waarvan alle gegevens correct zijn vastgelegd. Deze processen zijn vastgelegd in 'ken uw klant' procedures. Begrippen zoals Know Your Customer (KYC) en Customer Due Diligence (CDD) maken hiervan onderdeel uit. myPOS is dan ook verplicht de gegevens van de vertegenwoordigers en uiteindelijk belanghebbenden (UBO) van organisaties correct vast te leggen. Ook moet myPOS deze gegevens periodiek actualiseren. Dit is in Nederland bijvoorbeeld vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Het ken-uw-klant proces van myPOS is niet anders dan die van andere betaalinstellingen of banken. Zo heeft de ABN AMRO bank haar ken-je-klant verklaring online staan en de ING haar beleid uiteengezet

Uiteindelijk belanghebbende (UBO)

myPOS dient de uiteindelijk belanghebbende(n) van een organisatie vast te stellen. De uiteindelijk belanghebbende (UBO) is de natuurlijke persoon (d.w.z. iemand van vlees en bloed) die:

 • een belang heeft van meer dan 25% in het kapitaal van de rechtspersoon
 • meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen in de algemene vergadering
 • begunstigde is van meer dan 25% van het vermogen van de rechtspersoon

Identiteitsbewijzen

myPOS accepteert een identiteitskaart of paspoort als identiteitsbewijs. Gelieve niets door te halen of te maskeren op de identiteitsbewijzen. Bepaalde organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en een financiële instelling. Zij kunnen anders hun verplichtingen niet nakomen. Meer informatie hierover kunt u bij de rijksoverheid nalezen.

Het BSN-nummer is nodig om aan rapportageverplichtingen richting diverse organisaties te voldoen (zoals de belastingdienst). Het identiteitsbewijs moet geldig zijn en mag niet verlopen zijn. Er moet ook een duidelijke foto van de accounthouder op staan.

Adresverificatie

Voor de succesvolle verificatie van een belanghebbende (UBO) heeft myPOS een bewijs met het privé-adres nodig daar op Nederlandse identiteitsdocumenten geen woonadres staat. Het bewijs van het woonadres is bij voorkeur een bankafschrift niet ouder dan 3 maanden. Saldi en bedragen kunt u doorhalen. Daarnaast worden documenten/rekeningen van overheidsinstellingen, gemeentelijke instellingen en energieleveranciers geaccepteerd (die niet ouder dan 3 maanden zijn). 

Andere financiële instellingen

We krijgen regelmatig de opmerking dat myPOS heel veel informatie vraagt. En dat bij andere ondernemingen zoals CCV, PaySquare, EMS, Mollie of Buckaroo veel minder documenten aangeleverd moeten worden. De regels voor het ken-uw-klant-proces zijn voor alle financiële ondernemingen in Europa hetzelfde. Daar kan en mag niemand van afwijken. myPOS moet de uiteindelijk belanghebbenden (UBO's) verifiëren en doet een risico-analyse van de organisatie via andere bronnen. Veel financiële instellingen hebben overigens aanvullende regels vanuit risicomanagement (zoals een bedrijf moet minimaal 2 jaar bestaan) of een bepaald bedrijfsbeleid. 

Een voorbeeld is bijvoorbeeld de creditcard-acquirer PaySquare uit Utrecht waar u van alle belanghebbenden dient aan te geven of zij nog elders een loonbetrekking hebben, u uitvoerig de verkochte producten dient te beschrijven, al uw veiligheidsmaatregelen dient te beschrijven en uw jaarcijfers van de afgelopen twee jaar dient aan te leveren. Al deze zaken vragen we bij myPOS dus niet, wij bepalen de belanghebbenden en verifiëren uw onderneming verder via alternatieve bronnen. In bepaalde situaties vragen ook wij om aanvullende informatie over uw organisatie.

RECHTSVORMEN

Eenmanszaak

 • Met uw ID of paspoort doet u de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Wordt het account niet door de ondernemer zelf beheerd, dan hebben wij van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een machtiging dat deze persoon het myPOS account namens de ondernemer mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Vennootschap onder firma (VOF)

 • De accounthouder doet met zijn ID of paspoort de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle vennoten een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs. Volledig, zonder doorhalingen. Van alle vennoten hebben we ook een bewijs van adres nodig.
 • Zijn de vennoten beperkt bevoegd dan is een volmacht nodig. Deze stellen wij graag voor u op. 
 • Wordt de rekening en terminal niet door de vennoten van de VOF beheerd, dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat die persoon het myPOS account namens de VOF mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

TAXI Vennootschap onder firma (VOF)

Wilt u als taxi-chauffeur het account en de terminal alleen voor uzelf gebruiken en niet namens de VOF? Vult u dan bij het aanmaken van uw account alleen uw persoonlijke gegevens in. De volgende documenten hebben we dan van u nodig:
 • De taxichauffeur doet met zijn ID of paspoort de videoverificatie. 
 • Uw chauffeurspas.
 • Een kopie van uw bankafschrift, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw bedrijfsnaam en uw vestigingsadres staan vermeld, niet ouder dan drie maanden.
Als u hierover vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen via activeer@heightsmypos.com of telefoon 013-7820990 (maandag t/m vrijdag, 9:00 tot 17:00 uur).

Commanditaire vennootschap (CV)

 • De accounthouder doet met zijn ID of paspoort de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle beherende vennoten een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs. Van alle vennoten hebben we ook een bewijs van adres nodig.
 • Wordt de rekening en terminal niet door de beherende vennoten van de VOF beheerd dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat deze persoon namens de CV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Maatschap

 • De accounthouder doet met zijn ID of paspoort de videoverificatie. 
  Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Afhankelijk van de bevoegdheid zoals die in het KVK register vermeld staat en wat er in een eventueel maatschapscontract worden geregeld: 
  • Van de maat (of maten) een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Van de maat (of maten) een bewijs van adres: gemeente, energiemaatschappij, belastingdienst of andere overheidsinstantie waarop de naam en het woonadres staan vermeld.
 • Wordt de rekening en terminal niet door de maat of maten van de maatschap beheerd, dan zijn van deze perso(o)n(en) de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort en een bewijs van adres. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een volmacht dat deze persoon namens de maatschap het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Besloten vennootschap (BV)

Een aandeelhouder met 100% van de aandelen
 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Wordt het account niet door de DGA zelf beheerd, dan hebben wij van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort en bewijs van adres. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen.
  • Een machtiging dat deze persoon het myPOS account namens de DGA mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
Meerdere aandeelhouders:
 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Een document waaruit blijkt wie de aandeelhouders zijn en wat hun aandelenbelangen zijn.
 • Van de directeur(en) en aandeelhouders (met een belang van meer dan 25%) hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen) en een bewijs van adres.
 • Wordt de rekening en terminal niet door de directeur(en) of aandeelhouders beheerd? Dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort en bewijs van adres. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen.
  • Een volmacht dat die persoon namens de BV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Naamloze vennootschap (nv)

 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van de (financieel) directeur hebben we een kopie van de ID of paspoort nodig (voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen) en bewijs van adres.
 • Wordt de rekening en terminal door iemand beheerd die niet in het KVK uittreksel staat, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs.
  • Een bewijs van adres: document van uw gemeente, energiemaatschappij, belastingdienst of andere overheidsinstantie waarop de naam en woonadres staan vermeld.
  • Een volmacht dat die persoon namens de NV het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Vereniging

 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle bestuursleden die in de KVK staan een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen. Daarnaast is van de bestuursleden een bewijs van adres nodig.
 • Zijn bestuursleden niet meer actief in de vereniging maar staan ze nog wel op de KVK? myPOS dient af te gaan op de informatie zoals die in het register van de KVK staat. Voer een wijziging door in de KVK of lever de gegevens aan van het niet-actieve bestuurslid.
 • Wordt de rekening en terminal niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegd bestuurslid beheerd, dan hebben we een volmacht nodig. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
 • Wordt de rekening en terminal van de vereniging door een niet-bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort en een bewijs van adres. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen.
  • Een volmacht dat die persoon namens de vereniging het myPOS account mag beheren. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.

Coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle bestuursleden die in de KVK staan een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen. Daarnaast is van de bestuursleden een bewijs van adres nodig.
 • Wordt de rekening en terminal niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegd bestuurslid beheerd, dan hebben we een volmacht nodig. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
 • Wordt het myPOS account niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegde bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een volmacht dat deze persoon het myPOS account mag beheren. Deze volmacht stellen wij graag voor u op.

Stichting

 • Met uw ID of paspoort doet u (als accounthouder) de videoverificatie. 
 • Bewijs van adres is bij voorkeur een kopie van uw bankafschrift waarop uw naam en uw woonadres vermeld staan, niet ouder dan drie maanden. U mag saldi en bedragen doorhalen. Hebt u geen bankafschrift? Dan is het alternatief een document van uw gemeente, energiemaatschappij of belastingdienst waarop uw naam en woonadres zijn vermeld, niet ouder dan drie maanden.
 • Van alle bestuursleden die in de KVK staan een kopie van de ID of paspoort. De voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen. Daarnaast is van de bestuursleden een bewijs van adres nodig.
 • Zijn bestuursleden niet meer actief in de stichting maar staan ze nog wel op de KVK? myPOS dient af te gaan op de informatie zoals die in het register van de KVK staat. Voer een wijziging door in de KVK of lever de gegevens aan van het niet-actieve bestuurslid.
 • Wordt de rekening en terminal niet door een zelfstandig beschikkingsbevoegd bestuurslid beheerd, dan hebben we een volmacht nodig. Deze machtiging stellen wij graag voor u op.
 • Wordt de rekening en terminal van de stichting door een niet-bestuurslid beheerd, dan zijn van deze persoon de volgende gegevens nodig: 
  • Een kopie van uw ID of paspoort (voor- en achterkant van ID of rijbewijs zonder doorhalingen) en een adresverificatie.
  • Een volmacht dat die persoon namens de vereniging het myPOS account mag beheren. Deze volmacht stellen wij graag voor u op.

Vragen

Wilt u meer weten hierover weten? Aarzel dan niet en neem contact met ons op 013-7820990 op maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00.

bel 013-7820990