Heights Payments Terminals B.V. (Kamer van Koophandel: 62327607), hierna te noemen mijnPIN, verleent u hierbij toegang tot www.mijnpin.nl en www.heightsmypos.com en nodigt u uit het aangebodene af te nemen. mijnPIN behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

mijnPIN spant zich in om de inhoud van www.mijnpin.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op www.mijnpin.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie (zie algemene voorwaarden voor de uitzondering hierop) of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van mijnPIN. In het bijzonder zijn alle prijzen op www.mijnPIN.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Voor op www.mijnpin.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Heights myPOS nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij mijnPIN en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van mijnPIN, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

e-Money en betaaldiensten

Heights Payments Terminals B.V. is de geautoriseerde promotor (importeur en distributeur) van de myPOS producten van myPOS Europe Ltd in Nederland, België en andere Europese landen.

Het myPOS pakket en het online betaalplatform worden gepromoot en beheerd door myPOS Europe Ltd in Londen, Groot-Brittannië. De financiële diensten en accounts voor EEA landen worden verzorgd door gelicenseerde banken, betaalinstellingen of elektronisch geldinstellingen.

myPOS TM is een geregistreerd merk (CTM) van myPOS Europe Ltd.

Het www.myPOS.eu domein, platform en data draaien op eigen servers die in een Class A Data Center in Luxembourg staan.

Vragen

Wilt u meer weten over onze disclaimer? Hebt u nog andere vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op 013 7820990 op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00.

bel 013 7820990