Deze website wordt geëxploiteerd door Heights Payments Terminals B.V. gevestigd te Tilburg. Tijdens uw bezoek aan deze website kan Heights Payments Terminals B.V. persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct, indirect of via een verzoek om gegevens aan te leveren. Heights Payments Terminals B.V. gebruikt deze persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder omschreven doelen en stelt alles in het werk om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doeleinden van gegevensverwerking

Heights Payments Terminals B.V. verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor u van belang kunnen zijn. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om web-statistieken te ontwikkelen. De door u verstrekte informatie wordt gebruikt om zo nodig contact met u op te nemen. Bijvoorbeeld om u te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om passende diensten onder uw aandacht te brengen. Wij denken graag mee in het belang van de klant. Heights Payments Terminals B.V. tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen. Uw gegevens worden niet verspreid onder derden. Indien u zich heeft aangemeld voor informatie via e-mail, dan is afmelding hiervoor altijd mogelijk. Na uw afmelding ontvangt u geen informatie meer van ons.

Autoriteit persoonsgegevens

Bij de uitvoering van bestellingen en diensten verwerkt Heights Payments Terminals B.V. persoonsgegevens van u. Deze persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Hierbij worden passende beveiligingsmaatregelen genomen ter bescherming van deze persoonsgegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking in welke vorm dan ook. Heights Payments Terminals B.V. staat ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer M1636325.

myPOS account

Bij het myPOS account zijn de volgende veiligheidsmaatregelen getroffen:

  • - Het verwerken, doorsturen en opslaan van kaartgegevens door myPOS voldoet aan de PCI DSS standaard. PCI DSS staat voor Payment Card Industry Data Security Standard. Dit is een internationale beveiligingsstandaard, opgesteld door de diverse betaalkaartmaatschappijen. De standaard probeert betaalkaartgegevens te beschermen en zo misbruik van kaartgegevens, en daarmee schade, te voorkomen. Alle systemen, mensen en processen die inzicht hebben of kunnen krijgen in gevoelige gegevens (klantgegevens, transacties etc.) moeten voldoen aan deze regels. Die regels zijn in te delen in technische maatregelen (bijvoorbeeld het ‘dichttimmeren’ van hardware of encryptie), maar ook in organisatorische maatregelen, bijvoorbeeld het screenen van personeel en het loggen wie toegang heeft tot de serverruimte waar data is opgeslagen.
  • Voor het www.myPOS.eu domein, het myPOS platform en de myPOS data worden eigen servers gebruikt die in een Class A Data Center in Luxemburg staan.
  • Inloggen op het myPOS-account is beveiligd met Secure Socket Layer (SSL) High-grade security Encryption (AES-256, 256 bit keys, gecertificeerd door StartCom Ltd.
  • Voor het inloggen op het myPOS account wordt een two-factor authenticatie gebruikt: er wordt bij het inloggen en bij het uitvoeren van transacties een SMS-code naar het mobiele nummer van de accountbeheerder gestuurd.

Vragen

Wilt u meer weten over ons privacybeleid? Hebt u nog andere vragen? Aarzel dan niet en neem contact met ons op 013 7820990 op maandag tot en met zaterdag van 9:00 tot 17:00.

bel 013 7820990